Yūgen

Author Image - Logo

Psykologi er en akademisk disiplin som involverer vitenskapelig studie av menneskelige mentale prosesser og atferd.

Fra den uttalelsen begynte forfatteren ved Yūgen Blogg å studere psykologi. Fra det øyeblikket forfatteren var i stand til å forstå og se omgivelsene rundt ham, ble han i ung alder enormt interessert i menneskesinnet. Hvordan mennesker samhandler med hverandre, dyr og gjenstander, syntes forfatteren er et utrolig vakkert syn.

Forfatteren av Yūgen opprettet denne bloggen i hovedsak for å la tankene løpe fritt på internett.

Denne bloggen skal motivere, inspirere og utdanne lesere om temaet psykologi. Bloggen vil diskutere hvordan du kan motivere deg selv, hvordan du studerer eller lære mer effektivt, og vil gi tips om hvordan du kan forbedre selvbildet ditt.

Yūgen

I den japanske estetikkens verden er yūgen et av de viktigste begrepene. Yūgen kan være vanskelig å definere, selv om begrepet ikke er et særlig abstrakt konsept. Yūgen er en bevissthet om universet som utløser følelser for dype og mystiske for ord. Det er et begrep som har vært en del av japansk kultur siden 1100-tallet og er en stor del av Zen-buddhismen.